การอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษา  • 2019-11-08
  • แหล่ง:แพลตฟอร์มเกมการ์ดออนไลน์

กระบวนการและปัญหาการศึกษาถูกกล่าวถึงโดยผู้บริหารสภาวิทยาลัยที่ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในหุบเขา Lunzjata รัฐวิกตอเรีย การประชุมเริ่มต้นจากสมาชิกสภานักเรียนระดับประถมของรัฐวิกตอเรียพร้อมด้วยโรงเรียน Lelio Spiteri แบ่งปันมุมมองของพวกเขาในหัวข้อต่างๆเช่นการประเมินการเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบและเครื่องแบบนักเรียน อาจารย์ใหญ่ของ Gozo College Victor Galea เป็นประธานการประชุม
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความล่าสุด
    • บทความแบบสุ่ม